GARANTIE


In onze Algemene Voorwaarden vind je alle informatie over onze garantiebepalingen. Hieronder leggen we de belangrijkste artikelen met betrekking tot levering en garantie uit.
Onthoud dat de Algemene Voorwaarden altijd leidend zijn.

  • Artikel 14: Onderzoek bij aflevering; afwijkingen
  • Artikel 15: Reclame
  • Artikel 16: Garantie


CONTACT

CONTROLEREN


Heb je de door ons gemaakte producten ontvangen? Controleer ze meteen op eventuele fouten. Als er iets niet klopt, laat het ons dan direct weten, zodat we samen een passende oplossing kunnen vinden.

KLEINE AFWIJKING


Mocht je een kleine afwijking vinden die geen invloed heeft op het normale gebruik, dan beschouwen we dit als een afwijking van geringe betekenis. In dit geval kun je de levering niet afkeuren en heb je geen recht op korting of ontbinding van de overeenkomst. Bijvoorbeeld lichte kleurafwijkingen ten opzichte van het getoonde voorbeeld.

TIJDIG OPHALEN


Als wij een fout hebben gemaakt in je bestelling en je haalt het product erg laat op (bijvoorbeeld op de dag dat je het nodig hebt), dan hebben we helaas geen tijd meer om het product opnieuw te bestellen of te repareren.

LATERE AFWIJKING


Ontdek je een afwijking die je redelijkerwijs niet eerder had kunnen opmerken en heb je het product nog niet in gebruik genomen? Meld dit dan binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk (per e-mail) aan ons. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing.

GARANTIE


We garanderen dat onze producten, tenzij anders aangegeven, minimaal 3 maanden goed blijven na aflevering. Hierbij maken we een voorbehoud voor:

  • Normale slijtage (zoals geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering).
  • Vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door technische ontwikkelingen.
  • Schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, of schade ontstaan tijdens zelf monteren of wassen.

 

AANGELEVERD TEXTIEL


Op aangeleverd textiel verlenen wij geen garantie, ook niet als wij tijdens het drukproces een fout hebben gemaakt.

SPOEDLEVERING


Bij spoedbestellingen kan het helaas voorkomen dat er dingen misgaan waar wij geen invloed op hebben, zoals onvoldoende beschikbaarheid van kleding bij onze groothandels, vertraging tijdens het transport fouten tijdens het drukproces. Deze omstandigheden vallen buiten onze verantwoordelijkheid en kunnen leiden tot vertraagde levering. We zullen je zo snel mogelijk op de hoogte stellen en indien mogelijk een alternatief bieden.

TEVREDEN?


Als je tevreden bent, stellen we een positieve review zeer op prijs.

ONTEVREDEN?


We maken ook fouten, maar we doen ons best om die te herstellen. Laat het ons zo snel mogelijk weten als het eindproduct afwijkt van de opdrachtbevestiging. Als je zelf een fout hebt gemaakt, zoals een spelfout in het ontwerp, kunnen we na goedkeuring en gereedheid van het product helaas geen aanpassingen meer doen zonder kosten in rekening te brengen.

GarantieGarantie